Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
К информации:
В соседних темах размещены:
Закон Украины 4061-17 Выборы народных депутатов Украины на русском языке
Закон України 4061-17 Вибори народних депутатів України на украинском языке


В этом разделе размещена информация про Закон Украины
«О выборах депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей».
В разделе можно размещать только вопросы по теме и комментарии.

Версия Закона Украины «О выборах депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» на русском языке размещена в соседней теме.
http://forum.agriya.info/viewtopic.php?f=45&t=715
Вы сможете ознакомиться с дополнительной информацией про порядок организации выборов в местные советы в Украине, в теме будут размещены все возможные изменения в законе

Скачать текст Закону України № 2487-VI

:arrow: Всі зміни в Законі України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» розміщені після кожної статті.

Открыть текст - Информация про бланки по выборам


По просьбе пользователей форума начато размещение образцов заполненных основных документов -вторая страница в соседней теме.
http://forum.agriya.info/viewtopic.php?f=45&t=715

Размещен Закон Украины О статусе депутатов местных советов
http://forum.agriya.info/viewtopic.php?f=45&t=737

Для жителей Киево-Святошинского района Киевской области:
Инфо про Боярский горсовет
http://forum.agriya.info/viewtopic.php?f=41&t=588
Инфо про горсовет города Вишневое
http://forum.agriya.info/viewtopic.php?f=42&t=589
ЗАКОН УКРАЇНИ № 2487.doc
Добавлено 27.08.10
(798 КБ) Скачиваний: 1089
Чтобы увидеть радугу - нужно пережить дождь
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
ЗАКОН УКРАЇНИ № 2487-VІ
Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів


Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі – депутати) та сільських, селищних, міських голів.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Открыть текст - Стаття 1. Законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів

Открыть текст - Стаття 2. Основні засади місцевих виборів

Открыть текст - Стаття 3. Загальне виборче право
1) у частині першій статті 3:
а) в абзаці третьому слова «проживають на території» замінити словами «місце проживання яких зареєстровано в межах»;
б) в абзаці четвертому слова «які проживають на території» замінити словами «місце проживання яких зареєстровано в межах»;

Открыть текст - Стаття 4. Рівне виборче право
2) пункт 2 частини третьої статті 4 після слів «органів державної влади» доповнити словами «органів влади Автономної Республіки Крим»;

Открыть текст - Стаття 5. Пряме виборче право

Открыть текст - Стаття 6. Вільні вибори

Открыть текст - Стаття 7. Таємне голосування

Открыть текст - Стаття 8. Особисте голосування

Открыть текст - Стаття 9. Право бути обраним

Открыть текст - Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови

Открыть текст - Стаття 11. Засади виборчого процесу
3) абзац дев'ятий частини першої статті 11 після слів «органів державної влади» доповнити словами «органів влади Автономної Республіки Крим»;
Чтобы увидеть радугу - нужно пережить дождь
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Открыть текст - Стаття 12. Суб’єкти виборчого процесу

Открыть текст - Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу
4) у статті 13:
а) частину другу викласти в такій редакції:
«2. Виборчі комісії інформують громадян України про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць, про основні права виборців (у тому числі про право оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб цих органів, які обмежують або порушують виборчі права), про порядок заповнення виборчих бюлетенів, забезпечують можливість для ознайомлення виборців зі списками виборців, відомостями про кандидатів у депутати та (або) кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, оприлюднюють підсумки голосування та результати місцевих виборів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом»;
б) частини другу, третю і четверту після слів «органів державної влади» та «органи державної влади» доповнити відповідно словами «органів влади Автономної Республіки Крим» та «органи влади Автономної Республіки Крим»;

Розділ ІІ. ВИДИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
Открыть текст - Стаття 14. Види місцевих виборів та порядок їх призначення

Открыть текст - Стаття 15. Строки призначення місцевих виборів та оголошення виборчого процесу
5) у статті 15:
а) в абзаці першому частини третьої слово «повторних» замінити словом «проміжних»;
б) у частині шостій слово «позачергових» виключити;
в) в абзаці першому частини сьомої слово «загальних» замінити словом «загальнодержавних»;
г) у частині восьмій слова «з дня вчинення бездіяльності відповідною територіальною виборчою комісією» замінити словами «з дня виявлення бездіяльності відповідної територіальної виборчої комісії»;

Открыть текст - Стаття 16. Визначення загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
6) у статті 16:
а) абзаци перший - третій частини першої викласти в такій редакції:
«1. Рішення про загальний склад (кількість депутатів) обласної, районної, міської (крім районів, міст в Автономній Республіці Крим, міст Києва, Севастополя) ради приймається відповідною обласною радою поточного скликання не пізніш як за 50 днів до дня місцевих виборів.
Рішення про загальний склад (кількість депутатів) районної, міської (районів та міст в Автономній Республіці Крим) ради приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим поточного скликання не пізніш як за 50 днів до дня місцевих виборів.
Рішення про загальний склад (кількість депутатів) Київської, Севастопольської міської ради приймається відповідно Київською, Севастопольською міською радою поточного скликання не пізніш як за 50 днів до дня місцевих виборів»;
б) у частині четвертій:
в абзаці п'ятнадцятому слова «сільської, селищної» виключити;
в абзаці шістнадцятому слово «проведення» замінити словами «початку виборчого процесу»;
Чтобы увидеть радугу - нужно пережить дождь
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Розділ ІІІ. ВИБОРЧІ ОКРУГИ ТА ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ
Открыть текст - Стаття 17. Виборчі округи
7) у частині сьомій статті 17 слово «центрів» виключити;

Открыть текст - Стаття 18. Виборчі дільниці
8) у статті 18:
а) в абзаці сьомому частини четвертої слова «Кабінетом Міністрів» замінити словами «Радою міністрів»;
б) абзац другий частини восьмої викласти в такій редакції:
«При проведенні чергових місцевих виборів виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська (міст Києва та Севастополя) територіальна виборча комісія не пізніш як за 28 днів до дня виборів приймає рішення про єдину нумерацію виборчих дільниць на відповідній території на підставі повідомлень районних, міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районних у містах Києві та Севастополі територіальних виборчих комісій про кількість утворених ними виборчих дільниць, що подаються цими комісіями невідкладно після прийняття відповідних рішень»;
в) частину дев'яту викласти в такій редакції:
«9. Рішення відповідної територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій та повідомленням про нумерацію виборчих дільниць передається до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та оприлюднюється в засобах масової інформації або в інший визначений територіальною виборчою комісією спосіб не пізніш як за 27 днів до дня виборів»;
Чтобы увидеть радугу - нужно пережить дождь
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Розділ ІV. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ
Открыть текст - Стаття 19. Система виборчих комісій
9) частину четверту статті 19 після слів «органами виконавчої влади» доповнити словами «органами влади Автономної Республіки Крим»;

Открыть текст - Стаття 20. Статус виборчих комісій
10) частину четверту статті 20 викласти в такій редакції:
«4. Сільська, селищна, районна в місті, міська, районна територіальна виборча комісія підпорядковується відповідній міській, районній, обласній територіальній виборчій комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів»;

Открыть текст - Стаття 21. Вимоги до членів виборчих комісій
11) частину третю статті 21 після слів «органів державної влади» доповнити словами «органів влади Автономної Республіки Крим»;

Открыть текст - Стаття 22. Порядок формування складу територіальних виборчих комісій
12) статтю 22 викласти в такій редакції:
«Стаття 22. Порядок формування складу територіальних виборчих комісій
1. Склад територіальних виборчих комісій формується за поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій партій у кількості не менше 9 і не більше 18 осіб. При цьому від суб'єктів подання, зазначених у пунктах 1, 2 частини другої цієї статті, до складу територіальної виборчої комісії включається не більше 15 кандидатур, а від суб'єктів подання, зазначених у пункті 3 частини другої цієї статті, - не більше трьох кандидатур у порядку, визначеному цією статтею. При цьому відповідні місцеві організації політичних партій, що об'єдналися в одну депутатську фракцію у Верховній Раді України поточного скликання, або місцева організація політичної партії, що сформувала свою депутатську фракцію у Верховній Раді України поточного скликання, можуть подати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по три делеговані кандидатури.
2. Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають:
1) місцева організація політичної партії, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;
2) зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації політичних партій, що входять до виборчого блоку, депутатська фракція якого зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;
3) всі зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації усіх політичних партій, які мають намір висувати кандидатів на відповідних місцевих виборах.
3. Суб'єкти подання кандидатур, зазначені у пунктах 1 і 2 частини другої цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по три кандидатури, інші місцеві організації партій - по одній кандидатурі.
До складу територіальної виборчої комісії включається не більше 15 кандидатур, запропонованих суб'єктами подання, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини другої цієї статті. При цьому при формуванні складу територіальної виборчої комісії виборча комісія у відповідному рішенні визначає осіб, які включаються до складу територіальної виборчої комісії з числа кандидатур, внесених зазначеними суб'єктами подання. Особи включаються до складу територіальної виборчої комісії з урахуванням їх досвіду роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму.
Кандидатури від місцевих організацій партій (по одній кандидатурі від місцевої організації однієї політичної партії), зазначених у пункті 3 частини другої цієї статті, включаються до складу територіальних виборчих комісій за результатами жеребкування, що проводиться виборчою комісією, яка формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, не пізніш як на другий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу такої комісії, визначеного відповідно частинами четвертою - восьмою цієї статті. Жеребкуванням визначається не більше трьох кандидатур, які підлягають включенню до складу територіальної виборчої комісії з числа кандидатур, внесених суб'єктами подання, зазначеними у пункті 3 частини другої цієї статті. Порядок проведення жеребкування визначає Центральна виборча комісія не пізніше дня початку виборчого процесу.
4. Центральна виборча комісія формує склад обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення, міст Києва, Севастополя), районних у містах Києві, Севастополі територіальних виборчих комісій не пізніш як за 45 днів до дня виборів. Подання кандидатур до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити обласні, районні, міські (у містах обласного значення, містах Києві, Севастополі), районні у містах Києві, Севастополі організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться з наступного дня після дня оголошення про початок виборчого процесу, але не пізніш як за 49 днів до дня виборів.
5. Виборча комісія Автономної Республіки Крим формує склад районних (районів у Автономній Республіці Крим), міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення) територіальних виборчих комісій не пізніш як за 45 днів до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити районні (у районах в Автономній Республіці Крим), міські (у містах республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за 49 днів до дня виборів.
6. Районні територіальні виборчі комісії формують склад міських (крім міст, зазначених у частинах четвертій, п'ятій та восьмій цієї статті), сільських, селищних територіальних виборчих комісій у відповідному районі не пізніш як за 41 день до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити районні організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за 43 дні до дня виборів.
7. Міські територіальні виборчі комісії (у містах, де утворені районні у місті ради, крім міст Києва та Севастополя) формують склад районних у місті територіальних виборчих комісій не пізніш як за 36 днів до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити міські організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті. Такі подання вносяться не пізніш як за 38 днів до дня виборів.
8. Міські територіальні виборчі комісії міст, до складу яких входить інше місто, селище, село, формують склад відповідних міських, селищних, сільських територіальних виборчих комісій не пізніш як за 36 днів до дня виборів. Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити міські організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті, а у разі їх відсутності - організації цих політичних партій вищого рівня. Такі подання вносяться не пізніш як за 38 днів до дня виборів.
9. Склад виборчої комісії Автономної Республіки Крим затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим не пізніш як за 53 дні до дня виборів у порядку, встановленому частинами першою - третьою, десятою - сімнадцятою цієї статті.
10. Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вноситься за формою, встановленою Центральною виборчою комісією не пізніше дня початку виборчого процесу, на паперовому носії та в електронній формі.
Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вноситься до відповідної виборчої комісії за підписом керівника місцевої організації партії та засвідчується печаткою місцевої організації партії або печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня.
Подання щодо кандидатур, яке не відповідає вимогам цієї статті, підлягає відхиленню; запропоновані в ньому кандидатури до складу виборчої комісії не включаються; рішення про відхилення подання не приймається.
До подання додаються заяви осіб, запропонованих для включення до складу територіальної виборчої комісії, про їх згоду на участь у роботі відповідної виборчої комісії з обов'язковим зазначенням відомостей про засоби зв'язку (контактний телефон), а також копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідчена в установленому законом порядку.
У поданні щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії повинні зазначатися такі відомості:
1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) особи;
2) число, місяць, рік народження;
3) громадянство особи;
4) місце проживання (адреса житла) особи, а також контактні телефони;
5) освіта;
6) місце роботи (заняття), посада;
7) наявність досвіду роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму (із зазначенням року проведення виборів, референдуму, посади в комісії).
11. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлені описки та неточності відповідна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідного суб'єкта подання. Такі описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання щодо відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня направлення суб'єкту подання зазначеного повідомлення, але не пізніше дня, що передує дню проведення жеребкування, передбаченого частиною третьою цієї статті. Якщо уточнене подання не надійшло в установлений строк, виборча комісія не враховує відповідне подання при формуванні складу територіальної виборчої комісії.
12. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які відповідають вимогам статті 21 цього Закону. У разі виникнення або виявлення підстав, що позбавляють особу права входити до складу виборчої комісії, повноваження такого члена комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка сформувала склад відповідної територіальної виборчої комісії.
13. Виборчі комісії, зазначені у частинах четвертій - дев'ятій цієї статті, одночасно з формуванням складу територіальної виборчої комісії призначають голову, заступника голови, секретаря такої виборчої комісії.
14. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії мають призначатися від різних суб'єктів подання, зазначених відповідно у пунктах 1-3 частини другої цієї статті.
15. Рішення про формування складу територіальної виборчої комісії оприлюднюється виборчою комісією, яка сформувала склад територіальної виборчої комісії, у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений нею спосіб не пізніше наступного дня після прийняття такого рішення.
16. У разі якщо подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії не надійшли в установлені цією статтею строки або до складу територіальної виборчої комісії запропоновано менше ніж 9 осіб, склад територіальної виборчої комісії формується у визначені частинами четвертою - дев'ятою цієї статті строки за поданням голови виборчої комісії, що формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, а в разі відсутності чи відхилення такого подання - за поданням Голови Центральної виборчої комісії за пропозиціями членів Центральної виборчої комісії.
17. У разі відмови особи від виконання обов'язків голови, заступника голови, секретаря територіальної виборчої комісії або в разі систематичного невиконання таких обов'язків, що встановлено її рішенням, виборча комісія, яка сформувала склад такої територіальної виборчої комісії, призначає на відповідну посаду іншу особу зі складу цієї територіальної виборчої комісії»;
Чтобы увидеть радугу - нужно пережить дождь
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Открыть текст - Стаття 23. Порядок утворення дільничної виборчої комісії
13) перше речення абзацу першого частини четвертої статті 23 викласти в такій редакції:
«4. Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному або одномандатному мажоритарному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, вносять до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (не більше однієї особи до складу кожної дільничної комісії)»;

Открыть текст - Стаття 24. Повноваження Центральної виборчої комісії
14) пункт 2 частини першої статті 24 після слів «органами державної влади» доповнити словами «органами влади Автономної Республіки Крим»;

Открыть текст - Стаття 25. Повноваження територіальних виборчих комісій
15) у статті 25:
а) у частині четвертій: пункти 3 і 4 виключити;
у пункті 21 слова «підсумки голосування за кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі» виключити;
б) пункти 3, 4 і 18 частини п'ятої виключити;
в) частину одинадцяту викласти в такій редакції:
«11. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, районні, районні у місті, міські, селищні, сільські територіальні виборчі комісії інформують Верховну Раду України, відповідні місцеві ради, Центральну виборчу комісію про хід виборчого процесу та результати виборів»;
Чтобы увидеть радугу - нужно пережить дождь
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Открыть текст - Стаття 26. Повноваження дільничної виборчої комісії

Открыть текст - Стаття 27. Організація роботи виборчої комісії
16) частини першу та третю статті 27 викласти в такій редакції;
«1. Центральна виборча комісія організовує свою роботу відповідно до Закону України «Про Центральну виборчу комісію» та Регламенту Центральної виборчої комісії. Територіальні та дільничні виборчі комісії організовують свою роботу відповідно до вимог цього Закону в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією, у формі відкритих засідань»;
«3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на другий день з дня формування її складу (утворення), а наступні -у разі необхідності»;

Открыть текст - Стаття 28. Статус та оплата праці члена виборчої комісії
17) пункт 7 частини п'ятої статті 28 після слів «органах державної влади» доповнити словами «органах влади Автономної Республіки Крим»;

Открыть текст - Стаття 29. Припинення повноважень складу виборчої комісії та члена виборчої комісії
18) у статті 29:
а) у частині четвертій:
у пункті 7 слова «та (чи) виборчою комісією вищого рівня» замінити словами «або рішенням виборчої комісії, яка утворила відповідну комісію (сформувала її склад)»;
у пункті 8 слова «комісії вищого рівня» замінити словами «виборчої комісії, яка утворила відповідну комісію (сформувала її склад)»;
б) в абзаці другому частини п'ятої слова «комісією вищого рівня про дострокове припинення його повноважень» замінити словами «про дострокове припинення її повноважень комісією, яка утворила відповідну комісію (сформувала її склад)»;
в) в абзаці першому частини шостої слова і цифри «частиною шостою статті 22 і частиною третьою статті 23» замінити словом і цифрами «статтями 22 і 23»;
Чтобы увидеть радугу - нужно пережить дождь
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Розділ V. СПИСКИ ВИБОРЦІВ
Открыть текст - Стаття 30. Складання попередніх списків виборців
19) в абзаці другому частини першої статті 30 слова «за винятком командирів військових частин (формувань), дислокованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, та керівників установ з питань виконання покарань» виключити;

Открыть текст - Стаття 31. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та оскарження неправильностей у попередньому списку виборців
20) у статті 31:
а) у частині п'ятій слово «два» замінити словом «три»;
б) абзац перший частини шостої та частину восьму викласти в такій редакції:
«6. За результатом розгляду заяви виборча комісія приймає рішення про звернення до органу ведення Державного реєстру виборців щодо внесення змін до списку виборців або про відмову в задоволенні заяви. Рішення виборчої комісії не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, та невідкладно разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) направляється до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців. На підставі отриманих рішень дільничних виборчих комісій та заяв виборців орган ведення Державного реєстру виборців вносить відповідні зміни до персональних даних виборців»;
«8. Позовна заява про уточнення попереднього списку виборців може бути подана до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для направлення до такого органу»;

Открыть текст - Стаття 32. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці
21) у статті 32:
а) у частині першій слова «за винятком командирів військових частин (формувань), дислокованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, та керівників установ з питань виконання покарань» виключити;
б) частину четверту доповнити абзацом третім такого змісту:
«Уточнені списки виборців передаються територіальним виборчим комісіям у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 30 цього Закону»;

Открыть текст - Стаття 33. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців дільничною виборчою комісією

Открыть текст - Стаття 34. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях
22) у статті 34:
а) абзац другий частини третьої виключити;
б) у частині чотирнадцятій слова «відповідної дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці» замінити словами «дільничної виборчої комісії цієї спеціальної виборчої дільниці»;
в) частину сімнадцяту після слів «виборців для» доповнити словом «проведення»;
Чтобы увидеть радугу - нужно пережить дождь
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Розділ VІ. ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Открыть текст - Стаття 35. Загальний порядок висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови
23) у статті 35;
а) у частині третій слова «не пізніш як за 365 днів до дня виборів» виключити;
б) частину п'яту викласти в такій редакції:
«5. Особа, яка висунута кандидатом у депутати в одномандатному чи одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, не може одночасно бути висунута у будь-яких інших одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах з будь-яких місцевих виборів»;

Открыть текст - Стаття 36. Висування кандидатів місцевою організацією партії
24) у статті 36:
а) частину третю викласти в такій редакції:
«3. Районна організація партії може висунути:
виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, у кількості, що не перевищує кількість депутатів (загальний склад) ради;
по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному мажоритарному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм;
по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідних сільських, селищних рад та по одному кандидату на посаду відповідних сільських, селищних, міських голів міст районного значення, що входять до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (крім сіл, селищ, що входять до складу міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм).
Міська організація партії міста районного значення, що входить до складу району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, не може висувати кандидатів у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення, якщо відповідна районна організація цієї політичної партії не надала згоду на це або ухвалила рішення про висунення кандидатів у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, виборчого списку кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення»;
б) в абзаці першому частини четвертої слова «(в тому числі міст Києва та Севастополя)» виключити;

Открыть текст - Стаття 37. Умови реєстрації кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі
25) пункт 8 частини першої статті 37 викласти в такій редакції:
«8) по чотири фотографії осіб, включених до виборчого списку кандидатів у депутати місцевої організації партії, розміром 4x6 сантиметрів»;

Открыть текст - Стаття 38. Умови реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі
26) пункт 7 частини першої статті 38 викласти в такій редакції:
«7) чотири фотографії кандидата у депутати розміром 4x6 сантиметрів»;

Открыть текст - Стаття 39. Умови реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови
27) пункт 7 частини першої статті 39 викласти в такій редакції:
«7) чотири фотографії кандидата розміром 4x6 сантиметрів»;

Открыть текст - Стаття 40. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі

Открыть текст - Стаття 41. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі

Открыть текст - Стаття 42. Порядок реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови

Открыть текст - Стаття 43.Декларація про майно і доходи кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови
28) частину третю статті 44 доповнити словами «в разі якщо від такої організації партії не зареєстровано жодного кандидата у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі до цієї ж ради»;

Открыть текст - Стаття 45. Скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови
29) у статті 45:
а) у частині третій цифри і слово «24 години» замінити цифрами і словом «22 години»;
б) частину шосту викласти в такій редакції:
«6. У разі порушення місцевою організацією партії - суб'єктом виборчого процесу, кандидатом вимог цього Закону, крім порушень, зазначених у пункті 5 частини першої та пункті 5 частини другої цієї статті, територіальна виборча комісія може оголосити відповідній місцевій організації партії - суб'єкту виборчого процесу або кандидату в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови попередження. Інформація про оголошення попередження оприлюднюється відповідною виборчою комісією в загальнодержавних або місцевих засобах масової інформації чи в інший спосіб»;

[spoiler=Стаття 46. Особливості голосування по одному кандидату]

Стаття 46. Особливості голосування по одному кандидату

1. Якщо після закінчення строку реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови залишився один кандидат та (або) один виборчий список місцевих організацій партій, голосування проводиться по одному кандидату (одному виборчому списку кандидатів у депутати).
2. У разі якщо у відповідному виборчому окрузі після закінчення строку реєстрації кандидатів не залишилося жодного кандидата, жодного виборчого списку місцевих організацій партій, вибори у такому виборчому окрузі вважаються такими, що не відбулися.
Чтобы увидеть радугу - нужно пережить дождь
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Розділ VІІ. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ
Открыть текст - Стаття 47. Строки, форми і умови проведення передвиборної агітації
30) у статті 47:
а) у частині першій слова «які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі» замінити словами - «кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, а також»;
б) частину сьому після слів «за рахунок» доповнити словами «і в межах»;

Открыть текст - Стаття 48. Проведення публічних заходів для ведення передвиборної агітації
31) частину третю статті 48 після слів «Органи виконавчої влади» доповнити словами «органи влади Автономної Республіки Крим», а слова «які висунули кандидатів у депутати» замінити словами «кандидати у депутати від яких зареєстровані»;

Открыть текст - Стаття 49. Виготовлення і порядок розміщення друкованих інформаційних та агітаційних матеріалів
32) у статті 49:
а) у частині другій слова «яка висунула кандидатів у депутати» замінити словами «кандидати у депутати від якої зареєстровані»;
б) у частинах сьомій і дев'ятій слова «які висунули кандидатів у депутати» замінити словами «кандидати у депутати від яких зареєстровані»;
в) друге речення частини восьмої викласти в такій редакції: «Розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів без зазначених відомостей забороняється»;

Открыть текст - Стаття 50. Загальний порядок використання засобів масової інформації
33) у статті 50:
а) частину другу викласти в такій редакції:
«2. Місцевим організаціям партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані у багатомандатних виборчих округах, кандидатам у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови надається право в порядку та межах, установлених Центральною виборчою комісією, користуватися державними і комунальними засобами масової інформації за рахунок та в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України»;
б) у частиш п'ятій слова «які висунули кандидатів у депутати» замінити словами «кандидати у депутати від яких зареєстровані»;

Открыть текст - Стаття 51. Порядок використання друкованих засобів масової інформації
34) у частині першій статті 51 слова «які висунули кандидатів у депутати» замінити словами «кандидати в депутати від яких зареєстровані»;

Открыть текст - Стаття 52. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації
35) у статті 52:
а) частину другу викласти в такій редакції:
«2. Черговість надання ефірного часу кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, визначається шляхом жеребкування у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією не пізніш як за 30 днів до дня виборів. Жеребкування проводиться територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 16 днів до дня виборів за участю уповноважених осіб місцевих організацій партій, кандидатів у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довірених осіб»;
б) частину восьму після слів «Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення» доповнити словами «Центральної виборчої комісії»;

Открыть текст - Стаття 53. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації
36) у статті 53:
а) пункти 2 і 3 частини першої після слів «державної влади» доповнити відповідно словами «органам влади Автономної Республіки Крим» та «органів влади Автономної Республіки Крим»;
б) частину другу після слів «органах державної влади» доповнити словами «органах влади Автономної Республіки Крим»;
Чтобы увидеть радугу - нужно пережить дождь
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Розділ VІІІ. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ,ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ
Открыть текст - Стаття 54. Гарантії діяльності місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, їх представників, уповноважених осіб
37) у статті 54;
а) у назві, частині другій, абзаці першому частини третьої, частинах шостій, дев'ятій та тринадцятій слова «які висунули кандидатів у депутати», «яка висунула кандидатів у депутати» замінити відповідно словами «кандидати в депутати від яких зареєстровані» та «кандидати в депутати від якої зареєстровані»;
б) абзац другий частини третьої після слів «органу державної влади» доповнити словами «органу влади Автономної Республіки Крим»;
в) абзац другий частини сьомої після слів «органу державної влади» доповнити словами «органу влади Автономної Республіки Крим»;
г) частину п'ятнадцяту доповнити пунктом 41 такого змісту:
«41) одержувати у територіальній виборчій комісії посвідчення офіційних спостерігачів від відповідної місцевої організації партії»;
ґ) пункт 2 частини шістнадцятої після слів «органами державної влади» доповнити словами «органами влади Автономної Республіки Крим»;

Открыть текст - Стаття 55. Гарантії діяльності кандидатів у депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови

Открыть текст - Стаття 56. Довірені особи кандидатів у депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови
38) у статті 56:
а) абзац другий частини другої після слів «органу державної влади» доповнити словами «органу влади Автономної Республіки Крим»;
б) частину четверту після слів «органами державної влади» доповнити словами «органами влади Автономної Республіки Крим»;

Открыть текст - Стаття 57. Офіційні спостерігачі
39) в абзаці першому частини першої статті 57 слова «які висунули кандидатів у депутати» замінити словами «кандидати в депутати від яких зареєстровані»;

Открыть текст - Стаття 58. Офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах, кандидатів у депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови
40) у назві, частинах першій, другій та десятій статті 58 слова «які висунули кандидатів у депутати», «яка висунула кандидата у депутати» та «яка висунула кандидатів у депутати» замінити відповідно словами «кандидати в депутати від яких зареєстровані», «кандидат в депутати від якої зареєстрований» та «кандидати в депутати від якої зареєстровані»;

Открыть текст - Стаття 59. Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій
41) у статті 59:
а) частину третю після слів «які володіють українською мовою» доповнити словами «(не більше однієї особи з кожним офіційним спостерігачем)»;
б) частину восьму після слів «органи виконавчої влади» доповнити словами «органи влади Автономної Республіки Крим»;
Чтобы увидеть радугу - нужно пережить дождь
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Розділ ІХ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ
Открыть текст - Стаття 60. Фінансування місцевих виборів
42) у частині другій статті 60 слова «яка висунула кандидатів у депутати» замінити словами «кандидати в депутати від якої зареєстровані»;

Открыть текст - Стаття 61. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів
43) у статті 61:
а) в абзаці першому частини першої слова "відповідно до затвердженого нею кошторису» замінити словами «яка є розпорядником цих коштів, відповідно до затвердженого нею кошторису доходів та видатків»;
б) частини четверту, шосту та сьому викласти в такій редакції:
«4. Центральна виборча комісія здійснює розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення позачергових та перших місцевих виборів за погодженням із Міністерством фінансів України на підставі прийнятих Верховною Радою України постанов про призначення позачергових місцевих виборів, а також прийнятих у встановленому порядку рішень про призначення перших місцевих виборів.
Територіальна виборча комісія в межах затверджених Центральною виборчою комісією середніх норм складає кошторис видатків на підготовку і проведення позачергових та перших місцевих виборів з урахуванням видатків дільничних виборчих комісій»;
«6. Територіальна виборча комісія у триденний строк із дня сформування її складу складає відповідно до середніх норм видатків єдиний кошторис доходів і видатків на підготовку і проведення чергових місцевих виборів із включенням до нього власних видатків та видатків дільничних виборчих комісій.
7. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Кошти на підготовку і проведення місцевих виборів перераховуються Центральній виборчій комісії не пізніше дня початку виборчого процесу, а територіальним виборчим комісіям - починаючи з третього дня після сформування складу відповідної територіальної виборчої комісії»;
в) частину одинадцяту після слів «заборгованості територіальних виборчих комісій» доповнити словами «після складання фінансового звіту»;

Открыть текст - Стаття 62. Виборчий фонд місцевої організації партії, кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови
44) у частині першій статті 62 слова «яка висунула кандидатів у депутати» замінити словами «кандидати в депутати від якої зареєстровані»;

Открыть текст - Стаття 63. Розпорядники виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати у депутати від яких зареєстровані у багатомандатних виборчих округах, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови
45) у статті 63:
а) у назві слова «кандидати у депутати від яких зареєстровані у багатомандатних виборчих округах» виключити;
б) в абзаці першому частини першої слова «яка висунула кандидатів у депутати» замінити словами «кандидати в депутати від якої зареєстровані»;

Открыть текст - Стаття 64. Формування виборчого фонду та здійснення контролю за надходженням, обліком та використанням його коштів
46) у статті 64:
а) в абзаці першому частини першої слова «яка висунула кандидатів у депутати» замінити словами «кандидати в депутати від якої зареєстровані»;
б) частину десяту викласти в такій редакції:
«10. Кошти виборчого фонду, не використані місцевою організацією партії, на підставі рішення вищого керівного органу місцевої організації партії, прийнятого у п'ятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів, перераховуються розпорядником виборчого фонду на поточний банківський рахунок місцевої організації партії у триденний строк із дня прийняття відповідного рішення керівним органом місцевої організації партії. У разі неприйняття у зазначений строк такого рішення невикористані кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у безспірному порядку до бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету на десятий день із дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів відповідних місцевих виборів.
Невикористані кошти виборчого фонду кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови не повертаються і перераховуються установою банку у безспірному порядку до бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів відповідних виборів»;
в) частину дванадцяту після слова «перераховуються» доповнити словами «установою банку»;

Открыть текст - Стаття 65. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів
47) у частині першій статті 65:
абзац перший після слів «Органи державної влади» доповнити словами «органи влади Автономної Республіки Крим»;
пункт 3 після слів «засоби зв'язку» доповнити словами «(з оплатою послуг щодо їх підключення)»;
Чтобы увидеть радугу - нужно пережить дождь
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Розділ Х. ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ
Открыть текст - Стаття 66. Виборчі бюлетені
48) у статті 66:
а) частину першу після слів «районних у містах» доповнити словами «(у багатомандатному та одномандатному мажоритарному виборчому окрузі)»;
б) в абзаці першому частини п'ятої слова «дату проведення виборів, означення (одномандатний чи багатомандатний виборчий округ)» замінити словами «дату проведення місцевих виборів, означення (одномандатний чи багатомандатний) виборчого округу»;

Открыть текст - Стаття 67. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів та їх передачі виборчим комісіям
49) у статті 67:
а) у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«1. Територіальна виборча комісія на підставі договору, укладеного між нею і поліграфічним підприємством, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах відповідно»;
абзац другий після слова «районна» доповнити словами «районна в місті», а слова «не раніш як за десять днів» замінити словами «не пізніш як за десять днів»;
в абзаці третьому слова «міська (міст районного значення), районна в місті територіальна виборча комісія» замінити словами «міська (міста районного значення) територіальна виборча комісія»;
б) у частині третій слова «місцевих організацій різних партій» замінити словами «різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної виборчої комісії»;
в) у частині четвертій:
абзац третій після слова «міським» доповнити словами «(міст районного значення)»;
в абзаці шостому слова «місцевих організацій різних партій» замінити словами «різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної виборчої комісії»;
г) у частині п'ятій слово «висування» замінити словом «подання»;
ґ) абзац четвертий частини чотирнадцятої викласти в такій редакції:
«Використання штампа «Вибув» дільничною виборчою комісією без отримання відповідного рішення територіальної виборчої комісії забороняється»;
д) у частині п'ятнадцятій:
абзац перший після слів «для голосування в багатомандатному виборчому окрузі» доповнити словами «відповідно до статті 45 цього Закону»;
в абзаці другому слова «можуть бути внесені» замінити словом «вносяться»;

Открыть текст - Стаття 68. Приміщення для голосування
50) у статті 68:
а) перше речення частини третьої викласти в такій редакції:
«3. Для голосування використовуються виборчі скриньки, виготовлені з прозорого матеріалу»;
б) у частині п'ятій слова «одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі» замінити словами «одномандатному мажоритарному виборчому окрузі»;

Открыть текст - Стаття 69. Організація і порядок голосування
51) частину другу статті 69 після слів «іменне запрошення» доповнити словами «передбачене частиною другою статті 31 цього Закону»;

Открыть текст - Стаття 70. Порядок організації голосування за межами приміщення для голосування
52) у статті 70:
а) абзац другий частини першої виключити;
б) частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Голосування виборця за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням цієї комісії, які мають бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії»;
Чтобы увидеть радугу - нужно пережить дождь
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Открыть текст - Стаття 71. Порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці
53) у статті 71:
а) пункт 7 частини двадцять сьомої викласти в такій редакції:
«7) до яких не внесено зміни, передбачені частинами чотирнадцятою, п'ятнадцятою статті 67 цього Закону, або внесено зміни без відповідного рішення чи внесено зміни невідповідно до такого рішення»;
б) частину тридцять четверту після слів «сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів» доповнити словами «на виборчій дільниці в цьому виборчому окрузі»;

Открыть текст - Стаття 72. Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців

Открыть текст - Стаття 73. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним

Открыть текст - Стаття 74. Порядок транспортування і передачі документів до територіальної виборчої комісії
54) у частині першій статті 74 слова «місцевих організацій різних партій» замінити словами «різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної чи дільничної виборчої комісії»;

Открыть текст - Стаття 75. Встановлення підсумків голосування
55) у статті 75:
а) у частині дев'ятій слова «спостерігачі - суб'єкти відповідного виборчого процесу» замінити словом «спостерігачі»;
б) перше речення частини дванадцятої викласти в такій редакції:
«12. У разі виявлення територіальною виборчою комісією при повторному підрахунку голосів на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 73 цього Закону, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним»;
в) перше речення частини тринадцятої після слів «визнання голосування на виборчій дільниці недійсним» доповнити словами «(за наявності)»;
Чтобы увидеть радугу - нужно пережить дождь
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Открыть текст - Стаття 76. Встановлення результатів виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, виборів сільського, селищного, міського голови
56) частину п'яту статті 76 викласти в такій редакції:
«5. Обраним в одномандатному виборчому окрузі депутатом, сільським, селищним, міським головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому виборчому окрузі.
Якщо голосування проводилося по одному кандидату в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови згідно з частиною першою статті 46 цього Закону, кандидат вважається обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні»;

Открыть текст - Стаття 77. Встановлення результатів виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі,
одномандатних мажоритарних виборчих округах
57) у статті 77:
а) у частиш другій слово «половині» замінити словом «кількості»;
б) частину дванадцяту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Якщо голосування проводилося по одному кандидату у депутати
згідно з частиною першою статті 46 цього Закону, кандидат вважається обраним депутатом, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні».
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

Открыть текст - Стаття 78. Проведення повторного голосування

Открыть текст - Стаття 79. Офіційне оприлюднення результатів виборів

Открыть текст - Стаття 80. Реєстрація обраних депутатів, сільських, селищних, міських голів
58) у статті 80:
а) частину третю викласти в такій редакції:
«3. У п'ятиденний строк з дня отримання документів, зазначених у частиш першій цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови»;
б) в абзаці другому частини сьомої слово «кандидатом» виключити;
Чтобы увидеть радугу - нужно пережить дождь
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Розділ ХІ. ЗАМІЩЕННЯ ДЕПУТАТІВ, ПОЗАЧЕРГОВІ, ПОВТОРНІ, ПРОМІЖНІ ТА ПЕРШІ ВИБОРИ
Открыть текст - Стаття 81. Заміщення депутатів та проміжні вибори депутатів

Открыть текст - Стаття 82. Проведення повторних місцевих виборів депутатів (депутата), сільських, селищних, міських голів

Открыть текст - Стаття 83. Проведення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради та сільського, селищного, міського голови
59) статтю 83 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. В останні шість місяців повноважень депутатів, сільських, селищних, міських голів, обраних на попередніх чергових місцевих виборах, позачергові вибори депутатів, сільського, селищного, міського голови не призначаються та не проводяться»;

Открыть текст - Стаття 84. Перші місцеві вибори

Розділ ХІІ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ
МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ

Открыть текст - Стаття 85. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів
60) у статті 85:
а) частину другу доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) уповноважених осіб, довірених осіб, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу - лише щодо скарг, передбачених частиною шостою статті 88 цього Закону»;
б) пункт 1 частини третьої та частину восьму після слів «органу державної влади» доповнити словами «органу влади Автономної Республіки Крим»;
в) частини п'яту - сьому викласти в такій редакції:
«5. Рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, або до суду.
6. Рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, її члена може бути оскаржено до суду.
7. Скарга щодо бездіяльності територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, також може бути подана до Центральної виборчої комісії»;

Открыть текст - Стаття 86. Строки оскарження
61) у частині другій статті 86 цифри і слово «24 години» замінити цифрами і словом «22 години»;

Открыть текст - Стаття 87. Форма і зміст скарги
62) в абзаці першому частини другої статті 87 слова «її копії та копії усіх документів» замінити словами «її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії усіх документів»;

Открыть текст - Стаття 88. Порядок і строки розгляду скарг
63) у статті 88:
а) перше речення частини другої викласти в такій редакції:
«2. Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 87 цього Закону, повертається відповідно Головою Центральної виборчої комісії або за його дорученням іншим членом Центральної виборчої комісії чи головою або заступником голови територіальної чи дільничної виборчої комісії суб'єкту звернення зі скаргою без розгляду не пізніш як наступного дня після дня надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня голосування, в день голосування чи наступного дня після дня голосування, - невідкладно»;
б) у частині четвертій слова «не пізніше наступного дня» замінити словами «протягом двох днів»;

Открыть текст - Стаття 89. Докази

64) пункт 2 частини першої статті 89 після слів «органів державної влади» доповнити словами «органів влади Автономної Республіки Крим»;

Открыть текст - Стаття 90. Рішення за результатом розгляду скарги
65) у частині шостій статті 90 слова «виборців, права і законні інтереси інших суб'єктів виборчого процесу» замінити словами «суб'єкта звернення зі скаргою»;

Розділ ХІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Открыть текст - Стаття 91. Відповідальність за порушення законодавства України про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів

Открыть текст - Стаття 92. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей

Открыть текст - Розділ ХІV. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
66) розділ XIV «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктами 51 і 52 такого змісту:
«51. До прийняття Закону України, який установлює особливості здійснення місцевого самоврядування у місті Севастополі, вибори Севастопольського міського голови не проводяться.
52. На чергових місцевих виборах 31 жовтня 2010 року новий склад Тернопільської обласної та Київської міської територіальних виборчих комісій формується у порядку та строки, визначені цим Законом, для забезпечення виконання передбачених цим Законом виборчих процедур, покладених на відповідні територіальні виборчі комісії (крім повноважень щодо проведення виборів Київського міського голови, депутатів до Тернопільської обласної та Київської міської рад 31 жовтня 2010 року).
Повноваження членів територіальних виборчих комісій, сформованих для організації та проведення чергових місцевих виборів 2006 року, припиняються з моменту прийняття у порядку та строки, визначені цим Законом, рішення про сформування складу відповідної територіальної виборчої комісії для організації та проведення чергових місцевих виборів 31 жовтня 2010 року».
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Віктор Янукович
30 серпня 2010 року
Чтобы увидеть радугу - нужно пережить дождь
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
:arrow: 30 серпня 2010 року

Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

Открыть текст - ЗАКОН УКРАЇНИ № 2491-VI
Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Додаткова інформація:
Що таке виборчий округ?

Виборчий округ - це територія, жителями (виборцями) якої вибирається депутат або виборна посадова особа

Що таке одномандатний виборчий округ?
Одномандатний виборчий округ - це виборчий округ, від якого обирається один депутат. Для проведення виборів депутатів сільської, селищної ради відповідна сільська, селищна територіальна виборча комісія (не пізніше ніж за 37 днів до дня місцевих виборів) створює одномандатні виборчі округі з приблизно рівною кількістю виборців у кожному. Кількість одномандатних виборчих округів дорівнює кількості депутатів (загального складу) відповідної ради. (Стаття 17.1)
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Що таке багатомандатний виборчий округ?
Багатомандатний виборчий округ - це виборчий округ, в якому обираються кілька депутатів і за кожного з них виборець голосує персонально.
Багатомандатні виборчі округи (Стаття 17.3):
- Багатомандатнні виборчі округні з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим поділяються на виборчі територіальні округи
- Багатомандатнні виборчі округі з виборів депутатів обласної ради
- Багатомандатнні виборчі округі з виборів депутатів районної ради
- Багатомандатнні виборчі округі з виборів депутатів міської, районної у місті ради
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Що таке мажоритарна виборча система?
Мажоритарна виборча система - це один із способів проведення виборів. При мажоритарній виборчій системі кандидат виступає в особистій якості і для того, щоб бути обраним, повинен отримати у виборчому окрузі, де він балотується, необхідну більшість голосів
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Який документ засвідчує особу, місце проживання виборця на місцевих виборах і підтверджує громадянство?
Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, які нещодавно прийняли громадянство України)
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Які повноваження сільської, селищної територіальної виборчої комісії?
Сільська, селищна територіальна виборча комісія (Стаття 25.4:
1) забезпечує підготовку та проведення відповідних місцевих виборів;
2) утворює одномандатні виборчі округи по виборах кандидатів у депутати до сільської, селищної ради, встановлює їх межі, єдину нумерацію;
3) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію в межах села, селища;
4) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону;
5) реєструє кандидатів у депутати відповідно сільської, селищної ради у відповідних одномандатних виборчих округах, їх довірених осіб та видає їм посвідчення;
6) реєструє кандидатів на посаду відповідно сільського, селищного голови, їх довірених осіб та видає їм відповідні посвідчення;
7) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у депутати відповідної сільської, селищної ради, кандидатів на посаду сільського, селищного голови;
8) затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах відповідної місцевої ради, а також сільського, селищного голови, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх дільничним виборчим комісіям;
9) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;
10) встановлює порядок використання коштів на проведення місцевих виборів, розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням;
11) сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати відповідно сільської, селищної ради, кандидатів на посаду відповідно сільського, селищного голови з виборцями;
12) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації та в разі необхідності - печаток, штампів і передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям;
13) забезпечує відповідно до цього Закону виготовлення інформаційних плакатів;
14) здійснює контроль за складанням відповідних списків виборців і поданням їх дільничними виборчими комісіями для загального ознайомлення та уточнення;
15) реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів у депутати відповідної сільської, селищної ради та кандидатів на посаду сільських, селищних голів, веде облік офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією;
16) здійснює контроль за використанням кандидатами власних виборчих фондів згідно з цим Законом;
17) встановлює підсумки голосування та результати виборів депутатів відповідно сільської, селищної ради та відповідно сільського, селищного голови;
18) реєструє обраних депутатів сільської, селищної ради;
19) реєструє обраного сільського, селищного голову;
20) організовує проведення повторного голосування і повторних виборів у випадках, передбачених цим Законом;
21) встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати районної ради, включених до виборчих списків кандидатів від місцевих організацій партій, у відповідному виборчому територіальному окрузі, підсумки голосування за кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатів у депутати районної ради в одномандатному виборчому окрузі (одномандатних виборчих округах) у межах відповідного села, селища, передає ці підсумки до районної виборчої комісії;
22) виготовляє копії списків виборців, за якими проводилось голосування на виборчих дільницях, що розташовані в межах відповідного села (сіл, жителі яких об’єдналися в одну територіальну громаду), селища, та після встановлення результатів відповідних місцевих виборів передає їх до відповідного органу Державного реєстру виборців;
23) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Яка система виборчих комісій?
Систему виборчих комісій складають (Стаття 19.1):
Центральна виборча комісія - це комісія вищого рівня
Територіальні виборчі комісії:
- виборча комісія Автономної Республіки Крим;
- обласні виборчі комісії;
- районні виборчі комісії;
- міські виборчі комісії (у тому числі міст Києва та Севастополя;
- районні у містах виборчі комісії (у містах, де утворені районні в місті ради.
- селищні, сільські виборчі комісії;
Дільничні виборчі комісії.
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Дата: 30 сен 2010, 21:39 | Автор: Кандидат в голови сіль.ради Цитировать
Підкажіть будь-ласка, чи має право приймати участь у виборах особа яка не зареєстрована за місцем подання заяви про реєстрацію кандидатом в голови сільскої ради?
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Кандидат в голови сіль.ради писал(а):Підкажіть будь-ласка, чи має право приймати участь у виборах особа яка не зареєстрована за місцем подання заяви про реєстрацію кандидатом в голови сільскої ради?

Немає обмежень щодо прописки при висування кандидатом у депутати або кандидатом на посаду сільського голови.
Чтобы увидеть радугу - нужно пережить дождь
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Як виборча комісія перевіряє наявність чи відсутність судимості
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Гость писал(а):Як виборча комісія перевіряє наявність чи відсутність судимості

Через органи внутрішніх справ
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Подскажите пожалуйста, могу ли я как кандидат мажоритарщик печатать свои листовки на принтере а не в типографии?
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
Аватара пользователя
Олежа писал(а):Подскажите пожалуйста, могу ли я как кандидат мажоритарщик печатать свои листовки на принтере а не в типографии?

Можете. Только внизу необходимо написать:
Изготовлено на собственном оборудовании
Тираж – такой-то
Ответственный Ф. И. О.

Листовку необходимо согласовать с ТВК
Вибори до місцевих Рад. Закон України № 2487-VI 2010
ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ВЫЯСНИТЬ КАКИЕ ИМЕННО ПРОТОКОЛЫ И АКТЫ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЯМ 382 И 405 ДОЛЖНА ЗАКАЗЫВАТЬ СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ И В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ? В ГОЛОВЕ УЖЕ КАВАРДАК!!!!!!!!!!!!!!!!!
:):D:-D;):P:hmm::offense::(:cry::?:shy::oops::cool_men::cool_women::fever::medicine::|:kiss::love_kiss::love_eye::roz::key::silence::sleep2::!::?::arrow::idea::target::offtop::rok::n1::evil::ghost::earth::auto::trio::love::ket::ded_moroz::elka:

Гостевая авторизация!

Введите в ниже доступное поле своё имя или никнейм которое отобразится в сообщении.

Также, обратите внимание - все гостевые сообщения проходят премодерацию!

След.